Знак Культурноі Спілки Украінських Трудящих у Чехословаччині .

100$

Опис

Знак Культурноі Спілки Украінських Трудящих  у Чехословаччині 1972 рік. Діаметр 15мм..